+36 70 677 1400 / kezmuvesalkotas@gmail.com

Általános szerződési feltételek (vásárlási feltételek)

1. Általános rendelkezések

A Webáruház Üzemeltetője: Murczin Edith

Székhely: 1174 Budapest, Dózsa György u. 10.

Telefonszám: 06 70 6771400

Webáruház E-mail címe: kezmuvesalkotas@gmail.com

Adószám: 74253843-1-42

Bankszámlaszám: K&H 10404247-91273470-01370000

A szerződéskötés helye: Magyarország, nyelve Magyar

www.kezmuvesalkotas.hu webáruház használata, valamint a Webshop által nyújtott szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes alapon történik, és az adatokat az Üzemeltető csak a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben meghatározottaknak megfelelően használja fel. Az adatkezelés célja hogy a Vásárlók megrendeléseit az Üzemeltető teljesíteni tudja. Az adatkezeléssel érintett adatok: név, lakcím, számlázási cím, e-mail cím, telefonszám.

2. Az adásvételi szerződés létrejötte, a vásárlás lebonyolítása.

www.kezmuvesalkotas.hu történő vásárláskor adásvételi szerződés jön létre a Vásárló és az Eladó között, aminek a jogviszonya a termék megrendelése és annak a visszaigazolása melyre az ÁSZF rendelkezései irányadóak.

Vevő a megrendeléseit a www.kezmuvesalkotas.hu webáruház online felületén adhatja le. A Webáruházban leadott megrendelést az Üzemeletető csak akkor tudja befogadni és teljesíteni, ha a Vásárló a vásárlási oldalon található mezőket maradéktalanul kitölti. Ennek elmulasztásából eredő károkért a Webáruház Üzemeltetője felelősséget nem vállal. A hibásan vagy nem kellő részletességgel megadott címzési, vagy más adatok, speciális információk esetén felmerülő szállítási vagy egyéb többletköltségek a vásárlót terheli.

A megrendeléseket a www.kezmuvesalkotas.hu webáruház automatikusan menti elektronikus formában, ezeket a vásárló később visszanézheti. Felek "az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény" rendelkezéseinek megfelelően megállapodnak, hogy a www.kezmuvesalkotas.hu webáruház felületén megrendelés útján létrejött szerződés írásban megkötöttnek minősül, a szerződés magyar nyelven jön létre, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre vonatkoznak a jelen ÁSZF rendelkezései. Kérés esetén a megrendelésről a megrendelés azonosító számának ismeretében az Eladó másolatot küld elektronikus formában.

Az Eladó a jelen ÁSZF-ben és a megrendelés visszaigazolásában szereplő feltételek szerint köteles a Vásárló által megrendelt termékeket a megrendelésben megjelölt szállítási címre eljuttatni.

3.  A vásárlástól való elállás joga:

A Webáruház vásárlóit megilleti a a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szerinti elállási jog, e jogot a teljesítés megkezdésétől számított 14 napon belül lehet gyakorolni.

A Webáruház kizárólag sérülésmentes vagy a rendeltetésszerű használatot meg nem haladóan használt termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a vásárló részére megfizetni. Elállásra vonatkozó igényt a vásárló e-mailben, postai úton írásban vagy személyesen jelentheti be – telefonon nem. Elállás esetén a termék visszaküldésének költségei a Vásárlót terhelik.

A Webáruház használatával a Vásárló kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-ben foglalt felhasználási feltételeket megértette, tudomásul vette, és az weboldal használatának feltételeként elfogadja.

Jogi nyilatkozat

Szerzői jogok

Webáruház Tulajdonos oldalain megjelenő anyagok tartalmát, a fotókat és adatokat szerzői jog védi. Másolásuk valamennyi formája, adatrendszerekben való tárolása, más internetes oldalakon történő közzététele, bármilyen formában történő felhasználása - a személyes használatot meghaladó mértékben - kizárólag Webáruház Tulajdonos előzetes írásbeli engedélyével történhet. Jelen weboldal többek között a következő szerzők szerzői jog védelme alatt álló szöveges, grafikai, vagy egyéb alkotásait tartalmazhatja: Shopmasters-Informatika Kft.

Altalános felelősség korlátozás

Webáruház Tulajdonos oldalait mindenki csak saját felelősségére látogathatja illetve használhatja. Webáruház Tulajdonos oldalain közölt esetleges téves vagy megtévesztő tartalomból-, a weboldalai és szolgáltatásai használatából-, azok használatra képtelen állapotából-, meghibásodásából-, szüneteléséből- vagy megszűnéséből eredően a felhasználókat ért bárminemű veszteségért, közvetlen vagy esetleges következményekkel járó kárért felelősséget nem vállal. (Ezen megállapításunk nem vonatkozik a külön megállapodással vagy szerződéssel szabályozott szolgáltatásainkra - melyekkel kapcsolatban Webáruház Tulajdonos a szerződésekben foglaltak szerint jár el és felel.)

Kockázat

Webáruház Tulajdonos szolgáltatásait igénybe vevő felhasználók tudomásul veszik, hogy az adattovábbítás folyamán adatok elveszhetnek, megsemmisülhetnek, esetleg illetéktelen kezekbe kerülhetnek, valamint az Internet nyilvános jellegéből adódóan idegen behatolások történhetnek a rendszerbe, így a felvitt adatok (személyes adatokat is beleértve) illetéktelen kezekbe kerülhetnek. Ilyen esetekben Webáruház Tulajdonost semmilyen felelősség nem terheli, ez irányú kockázattal a felhasználó tisztában van, és ezt a kockázatot a szolgáltatás igénybevételekor vállalja.
Természetesen mindent megteszünk annak érdekében, hogy az adatok biztonságban legyenek, tárhelyünket és weblapunkat szakemberek kezelik és a rendszereket rendszeresen frissítik. Az adatokat harmadik félnek önszántunkból nem adjuk ki - kivéve a hatóságoknak, ha arra megfelelő felhatalmazásuk vagy engedélyük van.

Tájékoztatjuk, hogy Webáruház Tulajdonos jelen weboldalát csak a fentiek elfogadása esetén használhatja!